ארכיון

Posts Tagged ‘פטנטים בתוכנה’

עמותת המקור קוראת לרשם הפטנטים להמנע ממתן פטנטים בתוכנה

בעקבות קול קורא שהוציא רשם הפטנטים, הגישה עמותת המקור נייר עמדה בנושא פטנטים בתוכנה המפרט מהן הסיבות בגינן יש להמנע ממתן הגנת פטנט על תוכנות.

מתוך נייר העמדה:

עמדתנו, בקצרה היא כי הגנה על תוכנה באמצעות פטנט תפגע הן במוסד הפטנט והן ביכולת לפתח תוכנה; עקב הטלת עלויות על כל מפתח לערוך בחינה של האם התוכנה שפיתח מפרה פטנטים או לאו, פגיעה ביכולת לייצר מוצרים מתחרים או גנריים שיכולים לעבוד על שלל פלטפורמות והטלת עלויות של רישום פטנטים על כל מי שיפתח תוכנה.

יש לציין כי האפשרות של שינוי המדיניות בארץ עוררה דאגה רבה בארגון End Software Patents שפועל בחו"ל. יהונתן קלינגר פרסם עבורם את הנוסח האנגלי של נייר העמדה, וקישור נוסף כאן: